General

Een interview met Adri Nieuwhof over Palestina

Van Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Een interview met Adri Nieuwhof over Palestina. Adri Nieuwhof steunde
jarenlang de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika als medewerker van het
Nederlandse Komitee Zuidelijk Afrika. De afgelopen tien jaar ondersteunde zij
mensenrechtenorganisaties in Palestina en Israël. Zij publiceert op de nieuws
website The Electronic Intifada. https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof

Milena Rampoldi: Over
welke onderwerpen schrijf je in jouw artikelen?

Adri
Nieuwhof: Ik heb veel gepubliceerd over Israel’s schendingen van het
internationaal recht en de impact ervan op het leven van Palestijnen. In mijn
artikelen laat ik zien hoe westerse bedrijven en overheden betrokken zijn bij
deze schendingen.  Zo schreef ik
bijvoorbeeld over de Franse multinational Veolia en hun betrokkenheid bij de
ontwikkeling en exploitatie van de sneltram die West-Jeruzalem met de illegale
Israëlische nederzettingen rond bezet Oost-Jeruzalem verbindt. Deze sneltram
speelde een cruciale rol in Israël’s kolonisatie van palestijns Oost-Jeruzalem.
Volgens de Conventies van Genève is het een oorlogsmisdaat als een bezetter de
eigen bevolking overbrengt naar bezet gebied. Veolia’s rol in de sneltram komt
neer op medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad. Dat is uiteraard strijdig met
de internationale verplichtingen die bedrijven hebben.

MR: Welke strategieën zijn het meest
effectief om Palestina vanuit het buitenland te steunen?

AN:
Ik vind het belangrijk dat wij de Palestijnen steunen in hun strijd voor
vrijheid, gelijke rechten en rechtvaardigheid. In 2005 heeft een grote
meerderheid van het Palestijnse volk zich achter een internationale oproep tot
boycot, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël geschaard. Hun vraag aan
ons is om hieraan te werken totdat Israël eindelijk het internationaal recht en
de rechten van het Palestijnse volk respecteert. In heel veel landen zijn
groepen in actie gekomen met als resultaat dat er wereldwijd een heel
duidelijke boodschap klinkt. Bedrijven en overheden die meewerken aan Israël’s
schendingen van het internationaal recht worden ter verantwoording geroepen.

MR: Waarom is de BDS-beweging zo
belangrijk? Wat zijn de successen en de uitdagingen?

AN:
De BDS-beweging is belangrijk omdat het een handelingsperspectief biedt voor
iedereen die zich betrokken voelt bij de strijd van de Palestijnen. Je kunt
kiezen de consumentenboycot steunen door geen producten uit Israël te kopen of
actief worden in groepen die campagne voeren tegen bedrijven die zaken doen met
Israël.

BDS-acties
zijn vooral belangrijk, omdat zij een kapstok bieden om het verhaal van de
bezetting en kolonisatie van Palestina te vertellen en om het over de
discriminatie van Palestijnen in het huidige Israël te hebben. Als meer mensen
beter geïnformeerd zijn over de situatie, dan zal dat uiteindelijk invloed
hebben op de politiek. Uiteindelijk zullen overheden de Israëlische regering
tot de orde moeten roepen om een einde te maken aan hun schendingen van het
internationaal recht.

In
tien jaar tijd is de BDS-beweging sterk gegroeid. Dat blijkt uit het aantal
landen waar actie wordt gevoerd. Sommige bedrijven die onder vuur kwamen te
liggen hebben besloten hun fabrieken uit de nederzettingen in bezet gebied
terug te trekken. Voorbeelden hiervan zijn Unilever, AssaAbloy, SodaStream en
Ahava. Veolia heeft zich inmiddels volledig teruggetrokken uit Israël, maar het
ontslaat het bedrijf niet van het betalen van compensatie aan Palestijnen voor
de aangerichte schade.

De
uitdaging is om stug door te gaan met onze BDS-activiteiten en ons niet te
laten intimideren door pro-Israël krachten. Wij hebben het recht aan onze kant
en onze activiteiten zijn een teken van hoop voor de Palestijnen.

MR: Vertel ons over hoe kinderen in
Israëlische gevangenissen op dit moment worden behandeld?

Night
raid in Nabi Saleh, 2011. (Tamimi Press)

AN: Elk jaar worden naar schatting 500
tot 700 Palestijnse kinderen vastgezet en berecht door Israëlische militaire
rechtbanken.
In oktober waren dat er 320, waarvan
sommigen nog maar twaalf jaar zijn.
Meestal is het gooien van
stenen de aanklacht. Hierop staat een straf van maximaal 20 jaar. De procesgang
in een militaire rechtbank is niet eerlijk. Kinderen worden vaak ondervraagd in
afwezigheid van hun ouders of een advocaat. De ondervraging volgt vaak op een
arrestatie midden in de nacht door zwaar bewapende soldaten, zij worden geboeid
en geblinddoekt afgevoerd. Op de vloer van een militaire jeep liggend worden
zij naar de plaats van ondervraging vervoerd. Veel kinderen zeggen dat zij
slecht behandeld zijn tijdens hun arrestatie en ondervraging. Slaan, knellende
handboeien, bedreiging door de ondervragers zijn eerder regel dan uitzondering.
Volgens Defence for Children Palestine wordt ongeveer een kwart van de kinderen
gedwongen een in het Hebreeuws opgestelde bekentenis te ondertekenen, terwijl
zij alleen Arabisch spreken.  (Zie:
http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention).
Het
in oktober opgevlamde verzet in de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief
Oost-Jeruzalem, wordt vooral door jongeren geleid. Het resultaat is dat het
aantal gedetineerde Palestijnse jongeren schrikbarend stijgt.

MR: Hoe kunnen we Palestijnse
politieke gevangenen nu steunen?

AN:
Het brits-deense beveiligingsbedrijf G4S heeft contracten met de Israëlische
dienst voor de gevangenissen. Tal van gevangenissen waar Palestijnse politieke
gevangenen vastzitten zijn door G4S van beveligingsapparatuur voorzien. De meerderheid
van de palestijnse gevangenen uit bezet gebied is gedetineerd in gevangenissen
in het huidige Israël. Het overbrengen van deze Palestijnen naar Israël is een
oorlogsmisdaad.

G4S
is een doelwit van de BDS-beweging onder meer vanwege zijn rol in de beveiliging
van israelische gevangenissen. Meedoen aan acties tegen G4S is een manier om
palestijnse gevangenen te steunen. Voorkomen dat instellingen en overheden
gebruik maken van de diensten van G4S en pensioenfondsen er niet in investeren.

Een
andere manier is om op de palestijnse dag van de politieke gevangenen op 17
april aandacht te vragen voor de situatie van de gevangenen. De palestijnse
mensenrechtorganisatie Addameer die opkomt voor de rechten van palestijnse
gevangenen geeft veel informatie.
http://www.addameer.org/Campaign/StopG4SScreenshot
of G4S Israel website, showing photos of Ofer “security” prison in the OPT
(presentation of (November 2011)

Zie
https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/security-firm-g4s-provides-services-israeli-prisons-police-and-army

MR: Hoe belangrijk zijn netwerken,
informatie en waarheid bij het verzet tegen het Israëlische regime?

AN:
Samenwerken en informatie delen is de sleutel tot succes bij actievoeren. Maar
het belangrijkste is dat de informatie die we verspreiden gebaseerd is op
degelijk onderzoek. Ik vind het verder belangrijk dat we niet over de hoofden
van Palestijnen heen praten. Het is hun strijd en wij steunen die strijd. We
moeten er op letten dat we goed naar hen luisteren en ruimte geven aan hun
stem.