General

Gilad Atzmon, David Icke’nin üzerine yürüyen siyonist hayır kurumları ve Musevi kimliğinin anlamı

Gilad Atzmon, 01. Şubat 2017, Türkçeye çeviren
Aygun Uzunlar, ‘promosaik.com’. Siyonistlerin ve Musevi Siyonist karşıtlarının aralarındaki
düzmece çiftli muhalefetinin mukayesesi. Richie Allen ile yaptığım röportajda inatla
üzerinde durduğum soruyu sordum: Kendini siyasi yoldan “Yahudi” olarak
tanımlıyorsa, o her zaman mensubu olduğu etnik toplumun belirlediği siyasi
çizgiyi takip eder. Bu programda, Siyonizm’in Museviliğin ele geçirdiğini değil,
aslında tam tersinin vuku bulduğu tezini ilk kez ele alacağım.   


Musevilik Siyonizm’i ele geçirmiştir! Siyonizm yolunun başlarında laik
hareketti ve tamamen Musevilik karşıtı olmakla beraber, diasporasındaki Musevilere,
“vatana” geri dönüşle (sanki Filistin Musevi vatanıymış gibi) uygarlaşma sözü
veriyordu. Zamanla ilk Siyonist teşebbüsün Musevi müstesna lığı tarafından alt
edildiği gerçeği ve onlar tarafından radikal kabile işleri formunda maşa olarak
yönetilir hale geldi. Gerçekten de, 1967 yılından itibaren Yahudi rabbi
yerleşimciler, Filistin topraklarındaki yapılan arazi hırsızlığında başı
çekenlerdir. Ben bu girişimlerin tesadüfi olasılıklar arasında yeri olmadığını
düşünüyorum.