General

AMADEU ANTONIO STIFTELSEN och Magasin Stern – Kurage mot högervåld

Stiftelse: AMADEU ANTONIO STIFTELSE och Magasin Stern – Initiativet Kurage mot högervåld

Hemsida:        www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

Aktivitetsområde:

Kurage mot högervåld är ett gemensamt initiativ av Amadeu Antonio
Stiftelsen och magasinet Stern, som startades med målet att främja
demokrati och bekämpa högerextremism. Ett föredömligt projekt är EXIT
Deutschland, som stödjer nazister att hoppa av. EXIT ä rett
framgångsrikt avhopparprogram som grundades 2000 av den f.d.
kriminalkommissarie Bernd Wagner med stöd av „Kurage mot högervåldet“.
Sedan 2000 har EXIT lyckats att uppnå 513 avhopp. Endast 13 återfall har
skett.

Mål:

För Kurage mot högervåldet är svaret på högerextremismen ENKELT. Det
ligger i engagemanget. Avhopparna bygger sig ett nytt liv och blir
multiplikatorer av ett demokratiskt ideal, som på sikt bör alla
medborgares ideal. Vi är ett multikulturellt, mångreligiöst och
facetterat samhälle. Denna insikt borde leda till att vår vardag präglas
av acceptans, tolerans och uppskattning av andra.

Genom projekt och initiativ mot neonazister i alla tyska
förbundsländer vill Kurage mot högervåldet främja den demokratiska
kulturen i positiv riktning. Ett fint bidrag på denna sida berättar om
den mobila rådgivningen mot högerextremister, som strävar efter samvaro i
Berlin utan rädsla, baserad på mänskliga rättigheter.

En punkt är väsentlig: högerextremism är ingen barnlek.
Högerextremister finns i den tyska vardagen. Som världsmedborgare och
förespråkare för en multikulturell demokrati säger vi: NEJ! samt gläder
oss över och stödjer varje avhoppare.  

  
   berlin gegen nazis  
Källa: SPD Berlin

Högerextremister är mycket våldsbenägna. Här precis detta innebär den
stora utmaningen för ett fredligt alternativ till dem. Ett exempel är
alliansen Neukölln. Tillsammans för demokrati, respekt och mångfald.

Stor betydelse har upproret mot tigandet i landet. För detta ändamål
grundades i Berlin alliansen mot tigandet, som verkar för en resolution
för att klara upp rasistiska mord. Även myndigheternas ansvar skall
belysas.

Dr. phil. Milena Rampoldi
Redaktörerna av ProMosaik e.V.