General

Egyesület – Deutsch-Ungarische Gesellschaft

Egyesület:       Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V.
Weboldal:       www.d-u-g.org
Tevékenységi terület:
Az
egyesület 1991-ben jött létre, Deutsch-Ungarische Gesellschaft
Berlin-Brandenburg e.V. néven. Az 1999-es évvel kezdődően az egyesület
kiterjesztette tevékenységét az egész Németország területére és ennek
megfelelően a neve is átalakult, így lett Deutsch-Ungarische
Gesellschaft.
Az
egyesület a németekhez, a magyarokhoz valamint a nyilvánossághoz szól.
Rendezvényeivel az egyesület a két ország közötti viszonyt próbálja
egyre jobbá tenni és lehetőséget adni a magyar kultúrának nemcsak a
Németországban való bemutatkozásra, hanem arra is, hogy a németországi
magyarok mellett a német nemzetiségűek körében is felélessze a magyarok
iránti érdeklődést. 
Az egyesület célja:
Az
egyesület célja többek között a két nép közti kölcsönös viszony
folyamatos javítása. Ezen túlmenően pedig célja a német-magyar
kapcsolatok elmélyítése, a két ország és azok polgárai közötti barátság
ápolása.
A
DUG célját német-magyar kapcsolatokkal, találkozókkal és
együttműködéssel kívánja elérni. Az egyesület szoros kapcsolatban van az
ezen a téren tevékenykedő nemzeti, regionális és helyi intézményekkel
és szervezetekkel. A szervezet nemcsak a magyarországi magyarokat
képviseli, hanem az egész Kárpát-medence magyar közösségét; amennyiben
ezeknek a közösségeknek képviselőjuk van Berlinben, akkor a DUG
tevékenységébe tartozik a velük való kapcsolattartás és együttműködés.
Az egyesület évi programja a következő rendezvényeket foglalja magába:
·         magyar történelmi és politikai témájú bemutató- és felolvasóestek  
·         az
európai integrációval kapcsolatos előadások és elemzések valamint
Magyarország Európai Uniós munkájának politikai, gazdasági és szociális
vonatkozásainak értékelése
·         Magyarország határon kívűli, a szomszédos országokkal való együttműködését bemutató információs jellegű rendezvények
·         német-magyar és magyar-német, gazdasági témákkal kapcsolatos információs rendezvények
·         jellegzetesen magyar témájú rendezvények
·         évek óta fennálló és folytatódó előadás-sorozatok
·         történelmi eseményekre emlékező rendezvények
·         magyar szerzők előadásai, kiállítások és más kulturális tevékenységek (pl. koncertek és vetítések)
·         saját
ösztöndíjak, ezek keretén belül évente öt-hat anyagi juttatással járó
kitüntetés és ösztöndíj az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű
Egyetemnek
·         német nyelven megjelenő magyar kiadványok fordításának, lektorálásának és kinyomtatásának anyagi támogatása
·         fiatal
magyar tudósok német egyetemeken való konkrét kutatási szándékának
ösztöndíjjal való támogatása (általában disszertációk keretén belül)
·         a
DUG által alapított FORUM HUNGARICUM három-négynapos konferenciája
minden évben, ami lényegében a fiatal és a már elismert, magyar
vonatkozású témákkal különböző területeken foglalkozó kutatók fóruma  
·         saját kiadványok folyamatos szerkesztése és kiadása
·         a
hungarológiai intézetekkel vagy a magyar vonatkozású képzést ajánló és a
DUG költségén, főleg Magyarországról érkező előadókat igénylő német
felsőoktatási intézményekkel való közös rendezvények
·         a
magyarországi német önkormányzatok intézményeivel, a magyar-német
kulturális egyesületekkel és alkalmanként a Budapesti Német
Nagykövetséggel valamint a Goethe Intézettel való együttműködés
·         a
jelenleg átszervezés alatt álló és nyolc éven keresztül Magyarországon
szervezett ökologiai program képző és továbbképző szemináriumai
·         csere- és vakációs programok tanulók és fogyatékos gyerekek részére, valamint testvériskolai kapcsolatok kialakítása
Támogatási lehetőségek:
Az egyesületet adományokkal és tagsági díjjal lehet támogatni.